Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus)


  • A hirdetés 936 napja lejárt

Bordány Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
-->
többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6795 Bordány, Rákóczi Ferenc utca 32.-36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde szakmai tevékenységének vezetése, munkáltatói feladatainak ellátása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása. Kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7.melléklete és 8. melléklete alapján rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

§         óvodapedagógus-munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához

§         ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű legyen és ezeket hatósági bizonyítvánnyal igazolja

§         cselekvőképes legyen

§         a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         nyilatkozat arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását pályázata képviselő-testületi elbírálásakor

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Jó szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajza

§         Iskolai végzettséget, képzettséget valamint szakmai esetleges vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tanács Gábor polgármester nyújt, a 06/62/588-521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bordány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 731/2016/Ön , valamint a beosztás megnevezését: többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus). §         Postai úton, a pályázatnak a Bordány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 731/2016/Ön, valamint a munkakör megnevezését: többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus).

§         Elektronikus úton Sándor Gyuláné humánpolitikai ügyintéző részére a sandorne@bordany.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója , Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bordany.hu - 2016. április 19.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre