Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

történelem - angol szakos tanár


  • A hirdetés 780 napja lejárt

Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

történelem - angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.02.01.-2017.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásokban meghatározott, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása, felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. Történelem tantárgy oktatása angol nyelven, ágazati szakmai érettségire, szakmai vizsgára való felkészítés. A tagintézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, - történelemből – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézménybe pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt –felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerezett szakképzettség,

        Angolból főiskolai vagy egyetemi végzettség

        felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

        foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanári területen szerzett munkatapasztalat

        Gyakorlati életben szerzett munkatapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

        a pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paláncz György nyújt, a +36/20-349-6616 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-26/2017 , valamint a munkakör megnevezését: történelem - angol szakos tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-26/2017, valamint a munkakör megnevezését: történelem - angol szakos tanár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2017. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre