www.topjob.hu

történelem- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Tatabányai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Szakképzési Centrum

történelem- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Történelem és társadalomismeret, magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása szakközépiskolai és szakgimnáziumi osztályokban. Felzárkóztató oktatás, szaktárgyi versenyek támogatása. Iskolaprojektekbenvaló aktív részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság, precizitás,

        csapatmunka, együttműködés,

        logikai készség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bardon Mónika tagintézmény- vezető nyújt, a 06704006935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 317/2018/M , valamint a munkakör megnevezését: történelem- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 317/2018/M, valamint a munkakör megnevezését: történelem- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Bardon Mónika tagintézmény-vezető részére a tiszkk.fellner@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Somlóiné Farkas Ildikó, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtókat személyes meghallgatásra hívjuk. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        fellner.sulinet.hu - 2018. július 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre