www.topjob.hu

történelem - magyar szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Veszprém, Veszprém
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 166 napja lett aktiválva

Veszprémi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája

történelem - magyar szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Tési utca 3/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

történelem és magyar nyelv - irodalom tanítása 5-8 évfolyam

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

        cselekvőképesség

        magyar állampolgár

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló szelvény másolata

        szakmai elképzelések összefoglalása

        iskolai végzettséget szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Thuri tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Vásárhelyi András Ta , valamint a munkakör megnevezését: történelem - magyar szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Vásárhelyi András Ta, valamint a munkakör megnevezését: történelem - magyar szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Koncz Annamária intézményvezető részére a varkerti@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezést a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.