www.topjob.hu

történelem-német szakos gimnáziumi tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Szekszárdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Paksi Vak Bottyán Gimnázium

történelem-német szakos gimnáziumi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 103.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középiskolában történelem-német tantárgyak tanítása. Az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú történelem-német szakos tanár,

        cselekvőképesség.

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        magyar állampolgárság,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        Fényképes szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt C.Szabóné Kocsiczki Ilona nyújt, a 75/830-421 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/51-24/2017 , valamint a munkakör megnevezését: történelem-német szakos gimnáziumi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/51-24/2017, valamint a munkakör megnevezését: történelem-német szakos gimnáziumi tanár.

        Elektronikus úton C.Szabóné Kocsiczki Ilona intézményvezető részére a cszki@paks.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: C.Szabóné Kocsiczki Ilona intézményvezető, Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 103. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://vakbottyangimnazium.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.08.