www.topjob.hu

Történelem tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Veszprém, Veszprém
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Öveges Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Történelem tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30-ig, a CSED, GYED időszak végé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, valamint etika tanítása szakgimnáziumban és szakközépiskolában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú pedagógus végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanítás terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű gyakorlatias problémamegoldás,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Lajos Péter igazgató nyújt, a 06-88/586-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 739-3/1921/VSZC/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Történelem tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 739-3/1921/VSZC/2017, valamint a munkakör megnevezését: Történelem tanár.

        Elektronikus úton Tóth Lajos Péter igazgató részére a toth.lajos.peter@oveges-szi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A meghallgatásra behívott személyek a pályázati anyag alapján kerülnek kiválasztásra. A beadott pályázati anyag és a személyes interjú alapján történik a döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.18.