Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos és gazdasági dékánhelyettes


  • A hirdetés 1001 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Gyógyszerésztudományi Karra

tudományos és gazdasági dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.augusztus 1-től 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Zrínyi utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán munkájának segítése a kar tudományos tevékenységének szervezésében és irányításában, a kutatás-fejlesztési erőforrások hatékony felhasználásának tervezése, koordinálása valamint a kar gazdálkodásával és a kari kubaturával kapcsolatos tervezési feladatokban való közreműködés és a karon folyó doktori képzés koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Pályázhatnak a Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei. Dékánhelyettesi megbízást az kaphat, aki - a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel - a megbízás lejártáig nem tölti be a 65. életévét, valamint eleget tesz az SZTE SZMSZ-ben rögzített, a dékánhelyettesi megbízásra vonatkozó feltételeknek, és a megbízással egyidejűleg eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         - rektori hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         - szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását,

§         - eddigi vezetői tevékenysége ismertetését,

§         - vezetői elképzelései részletes terveit a felsorolt feladatok ellátásáról a Gyógyszerésztudományi Karon,

§         - publikációs jegyzéket,

§         - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát, (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), habilitációs oklevélről készített másolatot, ha a pályázó rendelkezik habilitációval, valamint MTA doktora tudományos cím másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele),

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         - minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         - nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik a papíralapú, eredeti példánnyal,

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a GYTK Dékáni Hivatala nyújt, a (62) 545-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Zrínyi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-55/2015. , valamint a beosztás megnevezését: tudományos és gazdasági dékánhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-55/2015., valamint a munkakör megnevezését: tudományos és gazdasági dékánhelyettes.

§         Személyesen: Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Zrínyi utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2015. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, vonatkozó feltételeknek. A pályázatokat a pályázati felhívás KIH honlapján történő megjelenését követően, 2015. június 25-ig kell benyújtani, személyesen vagy postai úton,1 eredeti példányban és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati (Word, illetve PDF kiterjesztésű fájlban).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.26.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom