Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos főmunkatárs


  • A hirdetés 965 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékére

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos főmunkatárs feladata irodalom- és kultúratudományi szakterületének, a századforduló és a 20-21. század osztrák irodalmának, valamint az identitás- és önéletrajz-kutatásnak nemzetközi szintű művelése, kutatási eredményeinek rendszeres publikálása, a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése. Tudományos tevékenysége mellett feladatai közé tartozik előadások és szemináriumok tartása német nyelvű irodalom- és kultúratudomány tárgykörben német szakos hallgatók számára, mind az osztatlan, mind az osztott (BA/MA) szakirányú képzésben. Emellett részt kell vennie szakdolgozatok vezetésében, a német nyelvű irodalomtudomány doktori alprogram képzésében, a tanszék speciálisan osztrák tudományos kutatómunkájában és kultúraszervező programjában. Szakmai elvárás, hogy tanszéki pályázatokat irányítson és gondozzon. A pályázónak alkalmasnak kell lennie hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének magas fokú képviseletére, előadások tartására idegen nyelven, valamint alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek, a tudományos segédmunkatársak tanulmányi, tudományos, művészeti munkájának vezetésére. A pályázónak pályázatában vállalnia kell a habilitáció megszerzését 2017. december 31-ig, mely határidő a kinevezési okmányban is rögzítésre kerül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell germanisztika irodalomtudományi területen egyetemi diplomával, PhD fokozattal a tanszék kutatási és oktatási szakterületéhez illeszkedő irodalomtudományi témakörből és legalább tízéves kutatói és/vagy oktatói gyakorlattal. Nemzetközi szinten szükséges ismernie és művelnie német nyelven az irodalom- és kultúratudományt.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

§         – rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

§         – részletes szakmai önéletrajzot;

§         – az felsorolt iratok másolatát:

§         1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését tanúsító határozat),

§         2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele),

§         3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat,

§         4. tudományos fokozat (PhD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat),

§         5. MTA doktora tudományos címet tanúsító oklevél (ha a pályázó rendelkezik vele),

§         6. habilitációs oklevél (ha a pályázó rendelkezik vele),

§         7. és nyelvvizsga bizonyítvány;

§         linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

§         mellékletként, nyomtatott formában csatolva publikációinak teljes jegyzékét;

§         – mellékletként, nyomtatott formában hivatkozási jegyzéket;

§         – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott, szűkített másolati példány mindenben megegyezik a szűkített nyomtatott példánnyal;

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-27/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-27/2016., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tudományos főmunkatárs alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 1 papíralapú eredeti, 5 papíralapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített 1 digitális másolati példányban kell benyújtani. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, melyeknek összesített mérete nem lehet nagyobb 15 MB-nál; képi forma szövegbe szerkesztése esetén a képet kis felbontásban kell elkészíteni; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre