Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos főmunkatárs


  • A hirdetés 672 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézetébe

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Karcag 5300, Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos főmunkatárs kutatási feladatai közé tartozik a programokban és feladattervekben meghatározott kutatási témák és altémák tudományos igényeknek megfelelő szintű lefolytatása, a kapott eredmények értékelése, az elért eredményekről az előírásoknak megfelelő jelentések készítése. A Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály keretében folyó kutatások, elemzések végzése, különös tekintettel a juh- és az őshonos lúd ágazat versenyképességének fejlesztése kedvezőtlen ökológiai adottságú területeken téma kutatása. Kutatási feladatai mellett bekapcsolódik az oktatási feladatok ellátásába BSc és MSc szakokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles agrármérnöki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        juhászati és gyepgazdálkodási kutatások terén megszerzett PhD doktori fokozat

        egy világnyelvből rendelkezzen középfokú (B2) szintű komplex (szóbeli és írásbeli) állami nyelvvizsgával

        lehetőség szerint vegyen részt a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek, több kutató tanulmányi, tudományos munkájának irányításában

        alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására

        rendelkezzék megfelelő az oktatásban, kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal, legalább öt éves kutatási tevékenység

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét, eddigi tudományos tevékenységét nemzetközileg jegyzett szinten publikálja

        legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű képviseletére

        tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények megvalósítását

        rendelkezzen nemzetközi szintű gyakorlattal a tudományos projektek előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        szakmai önéletrajz

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. DE AKIT Főigazgatói Titkárság, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/78-17/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/78-17/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A DE és az AKIT szabályzatainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. február 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre