Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos főmunkatárs


  • A hirdetés 596 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Élelmiszertudományi Intézetbe

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tudományos főmunkatárs feladata egyrészt az intézetvezető által rábízott kutatásokban, másrészt a mezőgazdasági- és élelmiszer-mikrobiológia körébe tartozó tantárgyak (Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia I és II, Élelmiszer minőség és biztonság mikrobiológiai vonatkozásai, Mikrobiológiai gyorsmódszerek, Élelmiszer toxikológia, Élelmiszer mikrobiológia alapjai, borászati és üdítőipari technológia, Borászati mikrobiológia, Molekuláris biológia) oktatásában való részvétel. Feladatai közé tartozik továbbá az Élelmiszertudományi Intézetben folyó kutatásokban való részvétel, valamint önálló kutatások indítása és végzése. Vegyen részt minden olyan intézeti munkában, amely annak szakmai fejlődését segíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles biológus vagy élelmiszermérnök MSc,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        angol nyelvből rendelkezzen középfokú (B2) szintű komplex (szóbeli és írásbeli) állami nyelvvizsgával

        a tudományos munkatársi kinevezés feltételeként meghatározott nyelvi követelményen túl, egy további nyelvből szakirodalom tanulmányozásához szükséges nyelvismeret

        rendelkezzen doktori (PhD) fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, és a tudományos főmunkatársi minősítő eljárást a kari tudományos bizottság elbírálása alapján sikerrel teljesítse

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét

        legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű képviseletére

        alkalmas legyen, és lehetőség szerint vegyen részt a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek, több kutató tanulmányi, tudományos munkájának irányításában

        tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények megvalósítását

        alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására

        rendelkezzen legalább 8 éves kutatói, oktató gyakorlattal

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mikrobiológiai és/vagy biotechnológia szakirány

        mikrobiológiai területen szerzett legalább öt éves oktatási és kutatási tapasztalat

        jártasság mikrobák izolálásában és fenntartásában, mikrobák azonosításában klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerekkel

        alapvető molekuláris biológiai technikák ismerete

        hosszabb külföldi tanulmányút

        bioinformatikai programok ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        jó problémamegoldó képesség,

        jó kommunikációs képesség,

        jó szervező készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        szakmai önéletrajz

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban a Kar dékánjának címezve kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. DE MÉK Dékáni Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/284-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/284-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A DE és a MÉK szabályzatainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. március 27.

        DE MÉK honlapja - 2017. március 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre