Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos főmunkatárs


  • A hirdetés 1210 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézetbe

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag Kisújszállási út 166., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos főmunkatárs kutatási feladatai: a programokban és feladattervekben meghatározott kutatási témák és altémák tudományos igényeknek megfelelő szintű lefolytatása, a kapott eredmények értékelése, az elért eredményekről az előírásoknak megfelelő jelentések készítése. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Osztály keretében folyó talajművelési, ökonómiai, szervezési kutatások, elemzések végzése, különös tekintettel a Közép-Tiszamente mezőgazdasági üzemrendszereinek, azok belső és külső változásainak, kapcsolatrendszereinek, valamint a táj mezőgazdasági termelése gazdaságossági kérdéseinek kutatása. Kutatási feladatai mellé bekapcsolódik az oktatási feladatok ellátásába a BSc és MSc szakokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, okleveles agrármérnök,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         rendelkezzen doktori (talajművelési és vidékfejlesztési, térinformatikai kutatások terén megszerzett PhD) fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, és a tudományos főmunkatársi minősítő eljárást a kari tudományos bizottság elbírálása alapján sikerrel teljesítse

§         egy világnyelvből rendelkezzen középfokú (B2) szintű komplex (szóbeli és írásbeli) állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával

§         nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét

§         legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű képviseletére

§         lehetőség szerint vegyen részt a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek, több kutató tanulmányi, tudományos munkájának irányításában

§         tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal, és segítse a tudományos eredmények megvalósítását

§         alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább öt éves kutatási tevékenység és gyakorlat, eddigi tudományos tevékenységét nemzetközileg jegyzett szinten publikálja

§         nyelvismeretét a tudományos kutatásban, a szakirodalom tanulmányozásában, a publikációk megjelentetésében, valamint a külföldi szakmai kapcsolatok folyamatos bővítésében hasznosítani tudja

§         nemzetközi szintű gyakorlat a tudományos projektek előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatát

§         szakmai önéletrajzot

§         publikációs jegyzéket

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (két példányban az ATK főigazgatója részére 4032 Debrecen Böszörményi út 138., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/193/2015. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/193/2015., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu; www.agr.unideb.hu - 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.