Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos igazgató


  • A hirdetés 563 napja lejárt

Debreceni Egyetem Kancellárja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Tudományos Igazgatóságra
-->
tudományos igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01 - 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja a Tudományos Igazgatóság tevékenységét. Segíti a tudományos rektorhelyettes munkáját. Segíti a Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács, illetve az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács munkáját; koordinálja a tudományterületi doktori tanácsok és habilitációs bizottságok, valamint a doktori iskolák adminisztrációját, működését. Szervezi az egyetemi szintű tudományos és tudománynépszerűsítő rendezvényeket, doktoravató ünnepségeket. Elkészíti a doktori, díszdoktori, magántanári és habilitációs okleveleket, elvégzi a kiadásukkal kapcsolatos teendőket, gondoskodik a kiadott oklevelek nyilvántartásáról. Előkészíti az igazgatóság feladatkörébe tartozó egyetemi szabályzatokat és azok módosításait. Koordinálja az egyetem kutatási és tehetséggondozási pályázati tevékenységét. Koordinálja az egyetem tudományos és kutatás-fejlesztési adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését. Feladat- és hatáskörét a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        tudományos minősítés

        angol nyelvből felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        legalább 10 éves vezetői tapasztalat

        vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő-szakértői munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MBA végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos minősítést, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos minősítést, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        szakmai önéletrajz

        az Igazgatóság működésére, tevékenységére vonatkozó programját, az Igazgatóság vezetésével kapcsolatos terveit, elképzeléseit

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. Kancellária, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/780/2017. , valamint a beosztás megnevezését: tudományos igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/780/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre