Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos kutató (igazgató)


  • A hirdetés 972 napja lejárt

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
--> Geodéziai és Geofizikai Intézet

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete, az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése, az intézet munkájának összehangolása, a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

§         büntetlen előélet

§         kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén

§         legalább egy világnyelv előadóképes ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, vezetési-szervezési képesítés, pénzügyi-gazdasági képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése

§         eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése

§         a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke

§         a pályázó tudománymetriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményekre érkezett hivatkozások száma, H-index, impaktfaktor vagy folyóiratcikkeinek kvartilisek szerinti megoszlása)

§         a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajza

§         3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

§         a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása)

§         a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölése

§         közvetlen személyes elérhetősége (telefon, e-mail)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázónak a kutatóközpont keretében működő intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK2/2016/560/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos kutató (igazgató). §         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK2/2016/560/1/1, valamint a munkakör megnevezését: tudományos kutató (igazgató).

§         Elektronikus úton Dr. Szarka László Csaba főigazgató részére a foigazgato@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kutatóközpont főigazgatója javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelölt személyére. A megbízásra kerülő igazgató személyéről – az MTA elnökének egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         MTA honlap - 2016. március 14.

§         MTA CSFK honlap - 2016. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet igazgatója az intézet egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Az igazgató vezetői megbízása, megbízásának visszavonása – az MTA elnökének egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik. A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, kivéve, ha a pályázat benyújtásakor a kutatóközpontnál közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó közalkalmazotti kinevezése másként nem rendelkezik. A vezető megbízás legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70. életévének betöltéséig szól. Jelen pályázat szerinti vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti illetmény, illetve vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra. Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó intézet igazgatói munkakörére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §ai értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatkozattételre kötelezett. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csfk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre