Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos munkatárs


  • A hirdetés 723 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE ÁOK Immunológiai Intézetbe

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. február 1-2018. január 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A neuropeptidek dendritikus sejtek funkcióira gyakorolt hatásának vizsgálata, az érintett jelátviteli pályák és potenciális terápiás célpont molekulák azonosítása. A kutatási témához kapcsolódó kísérletek tervezése és kivitelezése, a kísérleti adatok kiértékelése. (GINOP-2.3.2-15-2016-0050 jelű "PEPSYS - A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben" című pályázat keretében).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos vagy biológus vagy molekuláris biológus diploma,

        doktori fokozat,

        kutatói gyakorlat, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált,

        legyen alkalmas önálló kutatómunkára mind egyénileg, mind csoportos kutatás keretében

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére,

        hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenységet folytat,

        magas szintű immun-, sejt-, és molekuláris biológiai ismeretek,

        a kutató-fejlesztő munka végzéséhez szükséges képesség, felkészültség és ambíció,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ha a pályázó a kutató-fejlesztői munka területén már bizonyította elhivatottságát (publikációs tevékenység, szabadalmak).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, korábbi tapasztalatok ismertetése, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,

        iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, a jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása megnevezését, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait.

        A borítékon, illetve az e-mailben kérjük feltüntetni a következőket: "tudományos munkatárs-neuropeptidek".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. DE ÁOK Immunológiai Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OII/10-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OII/10-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Kiss Anikó részére a anikiss@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2017. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre