Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos munkatárs


  • A hirdetés 693 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézetbe

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. március 1-2020. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önálló kutatómunka. Részvétel hazai pályázatok kidolgozásában. A témával kapcsolatos angol nyelvű szakirodalom áttekintése. A kutató-fejlesztő munka végzéséhez szükséges alapvető elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek alkalmazása. DNS károsodás által elindított jelátviteli folyamatok vizsgálata sejtmodellekben és in vivo kísérletekben (GINOP-2.3.2-15-2016-00048 sz. pályázat keretén belül)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, molekuláris biológus vagy vegyész diploma,

        doktori fokozat,

        kutatói gyakorlat, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált,

        legyen alkalmas önálló kutatómunkára mind egyénileg, mind csoportos kutatás keretében,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére,

        hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenységet folytat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        állatkísérletekben szerzett jártasság,

        sejtvonalakon végzett kísérletes munka,

        biokémiai, sejt- és molekuláris biológiai technikákban szerzett jártasság,

        fehérjék poszttranszlációs módosításának vizsgálatában szerzett módszertani ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, korábbi tapasztalatok ismertetése, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,

        iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, a jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása megnevezését, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVEGY/23/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVEGY/23/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Kovács Éva részére a medchem@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2017. február 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre