Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos segédmunkatársi


  • A hirdetés 525 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetében

tudományos segédmunkatársi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2017.03.01-től 2020. 10. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tudományos segédmunkatárs kutatási feladata Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz) pályázat keretein belül sugárhajtómű üzemanyagok nagy hidrogéntartalmú komponenseinek előállítására szolgáló katalizátorok kiválasztása és vizsgálata. Munkahelye az Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéke. Oktatási feladata a Terméktervezés tantárgy laboratóriumi gyakorlatainak és Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok, valamint a Válogatott vegyipari technológiák laborgyakorlat tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok vezetésében való részvétel. Ezen kívül feladatát képezi a Tanszék kutatási tevékenységi körébe tartozó egyéb kutató-fejlesztő munkáiban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett és előrehaladott PhD tanulmányokkal és/vagy PhD tudományos fokozattal, legalább 4 éves, felsőoktatásban szerzett, igazolt kutatói vagy oktatói gyakorlattal, legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával,

        angol és/vagy német nyelvismerettel, szakirányú tudományos munkássággal, valamint jártassággal heterogén katalitikus kísérletek előkészítésében, reaktorrendszer nyomáspróbájának elvégzésében, valamint heterogén katalizátorok aktiválásában. Legyen kellően jártas folyamatos üzemmódú katalitikus kísérletek elvégzésében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve), hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        pályázat (tervek, elképzelések),

        szakmai önéletrajz (aláírt),

        publikációs lista,

        igazolás(ok) a legalább 4 éves, felsőoktatásban szerzett kutatói vagy oktatói gyakorlatról,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a beadási határidőig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy az elektronikus visszajelzés másolatát csatolni,

        doktori iskola vagy Oktatási Igazgatóság által kiállított igazolás a megkezdett PhD-tanulmányokról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0839 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0839, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2016. december 12.

        Egyetemi Körlevél - 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.