www.topjob.hu

tudományos segédmunkatársi


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Georgikon Kar
Állattudományi Tanszékén

tudományos segédmunkatársi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2018.10.01-től várhatóan 2022.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tudományos segédmunkatárs feladata: az Élvonal Kutatási Kiválósági program keretében halak szaporodásbiológiájának kutatása a genomika eszközeivel. A kísérleteket elsősorban a zebradánió modellen fogja végezni, de szükség lesz arra is, hogy tenyésztett haszonhalak egyedeit vizsgálja. Az alkalmazandó módszerek között szerepel új generációs szekvenálás, RAD térképezés, transzriptóma analízis és az ezekkel kapott adatok számítógépes kiértékelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett PhD tanulmányokkal, legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú komplex nyelvvizsgával, molekuláris genetikai, biológiai vagy genomika területen elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekkel, valamint alkalmassággal kutató-fejlesztő tevékenység végzésére. A halkutatásban vagy más gerinces modellen végzett kutatómunka során szerzett tapasztalat előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél Dr. Gelencsér András rektornak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        pályázat (tervek, elképzelések),

        részletes szakmai önéletrajz,

        publikációs lista,

        két ajánlólevél korábbi szakvezetőktől vagy tanároktól,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok – Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (letölthetők a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1092 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1092, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2018. június 29.

        Egyetemi Körlevél - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatban szakmai információt Dr. Orbán László tudományos főmunkatárs nyújt az orban@georgikon.hu e-mail-címen. A pályázat összeállításával kapcsolatos tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthető, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre