Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos segédmunkatársi


  • A hirdetés 1385 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet
Műszerfejlesztési és Informatikai Osztályára

tudományos segédmunkatársi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos segédmunkatárs feladata a Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály kutatási és fejlesztési feladatainak ellátásához szükséges informatikai feladatok elvégzése. Az irányítási rendszerek összekapcsolására alkalmas programok készítése. A kutatási és fejlesztési feladatokhoz tartozó korszerű informatikai megoldások alkalmazása. Egyéni szerepvállalás az olaj- és gázipari területekhez tartozó kutatási feladatokban. A tudományos eredmények közzététele hazai és nemzetközi fórumokon és folyóiratokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázhatnak azok, akik okleveles mérnök-informatikusi végezettséggel rendelkeznek, továbbá doktori képzésben vesznek részt. Tapasztalattal rendelkeznek az olajiparhoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálóberendezések informatikai fejlesztésében, a megújuló energiák területén, valamint a vízügyhöz és az olajiparhoz kapcsolódó terepi adatgyűjtő és távfelügyeleti rendszerekben.

§         nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balatoni Enikő igazgatási ügyintéző nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai és Jogi Iroda. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hj/946-2/2014 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hj/946-2/2014, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi.

vagy

§         Személyesen: Balatoni Enikő igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai és Jogi Iroda . A/4. épület II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság, az Osztály oktatói/kutatói értekezletének, és a gazdálkodási egység Tanácsának véleménye alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2014. október 3.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz a következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajzot, amelynek tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását is b) az oktatott tantárgyak listája és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó 8 befejezett szemeszterben c) publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzéke d) a szakmai alkotások jegyzéke e) a legfontosabbnak tartott oktatási-kutatási pályázatban, illetve K+F munkában való részvétel és témavezetés felsorolása, a végzett munka %-os arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerződéses összegével együtt, azzal, h. a pályázó további, e ponthoz tartozó tevékenységeit is felsorolhatja f) a külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt g) a hazai és külföldi konferenciákon való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, előadások) felsorolása h) a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása. i) nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, j) az adatvédelmi tv. alapján készült nyilatkozatot, h. a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, k) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. A következő okiratok hiteles másolatát kell csatolni: a) mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél, b) a szükséges nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány, c) PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevél.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.10.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre