Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos tanácsadó


  • A hirdetés 576 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Táplálkozástudományi Intézetbe

tudományos tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a táplálkozástudományi kooperatív kutatások elősegítésében. A Táplálkozástudományi Intézet kapcsolatainak fejlesztése. Részvétel a karokon folyó táplálkozástudományi képzések egyes tantárgyainak oktatásában, fejlesztésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        egy világnyelből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        doktori fokozat

        tudományterületének olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek, a tudományos segédmunkatársak tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, koordinálására, kutatási projektek vezetésére

        idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol nyelven oktatás és kutatás területen szerzett tapasztalat

        széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer a prediktív mikrobiológia területén, továbbá az élelmiszerbiztonság és táplálkozástudomány körében

        a Scopus hivatkozási adatbázisban 2000-nél több hivatkozás a cikkeire

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. Rektori - Kancellári Kabinet . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/585-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/585-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A DE szabályzatainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. április 11.

        https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.12.
Iratkozzon fel állásértesítőre