Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tudományos ügyek dékánhelyettese


  • A hirdetés 955 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Állam- és Jogtudományi Kar

tudományos ügyek dékánhelyettese

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékánhelyettes feladata a Karon folyó tudományos munka kereteinek szervezése, az oktatók tudományos karrierjének, a tudományos fokozatok és címek megszerzésének előmozdítása és koordinálása, konferenciák szervezése, tudományos publikációk kiadása és a Kar tudományos teljesítményének rangos képviselete az SZTE fórumain, valamint országos és nemzetközi szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, az állam- és jogtudomány területén szerzett PhD fokozattal. Pályázhat az az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanár, egyetemi docens, aki többéves oktatói és kutatói tapasztalattal, és legalább egy világnyelv középfokú ismeretével rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi oktatói állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: – az ÁJTK dékánjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

§         – végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, (PhD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány, továbbá, ha a pályázó rendelkezik vele, az MTA doktora tudományos cím és/vagy a habilitációs oklevél másolatát, – az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

§         – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         – linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az ÁJTK Dékáni Hivatala nyújt, a 62/544-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-46/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tudományos ügyek dékánhelyettese . §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-46/2016., valamint a munkakör megnevezését: tudományos ügyek dékánhelyettese .

§         Személyesen: SZTE ÁJTK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2016. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. május 6-ig az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) 1 eredeti, papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 3 elektronikus példányban. (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre