www.topjob.hu

ügyvivő-szakértő I.


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Kancellária Hivatal
Humángazdálkodási Osztályára

ügyvivő-szakértő I.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő ügyvivő-szakértő, a munkáltatói jogkörgyakorló és munkairányító által kijelölt eseti feladatokat önállóan ellátja, részt vesz a munkaügyi ellenőrzések és a munkajogi peres ügyek előkészítésében, együttműködik a munkajogi referenssel. Adatokat szolgáltat a munkaügyi és humán kontrolling statisztikákhoz, elkészíti és feltölti a megfelelő felületekre a projektekhez szükséges havi rendszeres munkaügyi adatokat. Naprakészen vezeti a státusznyilvántartó rendszert. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár munkatársaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        munkaügyi és társadalombiztosítási szakember szakképzettség;

        szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftverek felhasználói szintű ismerete;

        a pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem Szabályzataiban rögzített, az ügyvivő-szakértőkre vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA program felhasználói szintű ismerete

        oktatásszervező felsőfokú szakképesítés;

        a Miskolci Egyetemmel fennálló teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, szakmai munkáját, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját.

        Nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról.

        Az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.

        A végzettséget, szakképzettséget, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Balla Ilona nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/1523-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő I..         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/1523-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő I..

vagy

        Személyesen: Győrffyné Balla Ilona, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 125. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a gazdálkodási egység vezetője bírálja el. A nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Kancellárja nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem kancellárjához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I. emelet 125. szoba) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Jogi előadó

Barcika Centrum Kft.

A Barcika Centrum Kft. Jogi előadót keres Fe...
Kazincbarcika, Borsod-Abaúj-Zemplén