Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

ügyvivő-szakértő (kollégiumvezető)


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
--> Kollégium

ügyvivő-szakértő (kollégiumvezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. október 1.-2020. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 18/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BGE Foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott feladatok ellátása, ezen belül: - biztosítja, hogy a Kollégium az Egyetem nevelési céljaival, szabályzataival, programjaival összehangoltan működjék; - kapcsolatot tart az Egyetem vezetőivel és más szervezeti egységekkel; - képviseli a Kollégiumot az egyetemi fórumokon és a külső szervek előtt; - segíti a Kollégiumi Bizottság munkáját, a kollégisták öntevékenységének kibontakozását, szakmai és pedagógiai módszertani segítséget nyújt a közösségi tevékenység színvonalának emeléséhez; - a Kollégium nevelési és szociális feladatainak biztosítása mellett az ésszerűen takarékos gazdálkodás és átgondolt korszerűsítésre, felújításokra javaslatokat készít elő; - biztosítja a Kollégium hatáskörében hozott döntések jogszerűségét; - gondoskodik a kollégista hallgatók adatainak Neptun rendszerben történő napra kész nyilvántartásáról; - felelős a Kollégium tevékenységéért, és mint a Kollégiumi Bizottság tagja segíti és támogatja a Kollégiumi Bizottság hatékony működését; - szervezi és vezeti a Kollégium munkáját, koordinálja a Kollégium oktató-nevelő tevékenységét, meghatározza a kollégiumi tanárok feladatait, időbeosztását, irányítja és ellenőrzi munkájukat; - szervezi a kollégium belső életét érintő mindazon kérdéseket is, amelyek esetén a Kollégiumi Bizottság döntési és egyetértési joggal rendelkezik. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        főiskolai/egyetemi végzettség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        felhasználói szintű MS Office ismerete,

        munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálat.

        jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai szakképzettség,

        idegen nyelv igazolt ismerete,

        integrált informatikai rendszerek felhasználói szintű ismerete,

        közösségszervezés terén szerzett tapasztalat,

        költségvetési intézmény működtetésében szerzett tapasztalat,

        hazai és uniós pályázatok megvalósításában szerzett tapasztalat.

        vezetői gyakorlat és tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,,

        kiváló konfliktuskezelő képesség,,

        precizitás, rugalmasság,,

        együttműködési képesség,,

        innovatív szakmai szemléletmód.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik,

        BGE pályázati űrlap,

        végzettséget és szakképzettséget, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

        a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetését, vezetői koncepció,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 18/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/494/2017 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő-szakértő (kollégiumvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 29-31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/494/2017, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő (kollégiumvezető).

és

        Elektronikus úton Szőke Irén részére a szoke.iren@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Kustánné Fitos Amália (Dékáni Hivatalvezető) a 92/509957 telefonszámon, vagy kustannefitos.amalia@uni-bge.hu email címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre