Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

ügyvivő-szakértő


  • A hirdetés 899 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatala

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű legkésőbb 2016.07.26-tól egy évig, 2017.07.25 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó ügyvivő szakértő feladata a dékáni hivatalvezető munkájának segítése adminisztratív és szervezési ügyekben; a kari adminisztrációs és ügyviteli feladatok ellátása; a Kari Tanács és a Bizottságok üléseire való előterjesztések előkészítése; statisztikai adatszolgáltatások. Feladata továbbá a Kari személyügyi feladatok ellátása, közalkalmazotti és egyéb jogviszony létesítéséhez, módosításához, megszűnéséhez és egyéb személyügyi feladatokhoz kapcsolódó humánpolitikai vezetői döntések előkészítése és végrehajtása, valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása az aktuális jogszabályoknak megfelelően. Személyi és munkaügyi adatok naprakész nyilvántartása, folyamatos karbantartása, kimutatások készítése a létszám-és személyi költségek tervezéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódóan, távollétek kezelése és rögzítése, munkaköri leírások aktualizálása. Külső és belső humánpolitikai adatszolgáltatásokban és statisztikák elkészítésében való aktív és teljes körű részvétel, háttéranyagok készítése, jelentési kötelezettségek naprakész ellátása. FIR (oktató-kutató) felelősi feladatok ellátása, folyamatos kapcsolattartás és segítő együttműködés az SZTE személyügyi adminisztrációjában érintett szervezeti egységekkel. A munkakör betöltése helyettesítés céljából,a pályázat elbírálását követően azonnal, egy év határozott időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszonyban, havi 174 óra munkaidőben történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, angol nyelvből legalább középfokú "B" típusú nyelvvizsgával. Előnyt jelent felsőoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat, ill. személyügyi adminisztráció terén szerzett tapasztalat. Elvárt kompetenciák: önállóság, jó problémamegoldó képesség, pontos, precíz munkavégzés, felelősségtudat, felelősségvállalás, megbízhatóság, jó kommunikációs készség, gyors reagálási készség, terhelhetőség. A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – részletes szakmai önéletrajzot, melyben az elbírálásnál előnyt jelentő egyéb tényezőket is részletesen ismerteti, – végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, – kitöltött, kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE FOK Dékáni Hivatala nyújt, a (62)-545-622 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-67/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-67/2016., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

§         Személyesen: az SZTE FOK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, az SZTE Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre