Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

ügyvivő szakértői


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Beszerzési Főosztályán

ügyvivő szakértői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ügyvivő szakértő feladata: épületek és építmények állagának folyamatos ellenőrzése, javaslattétel az elvégzendő karbantartási és felújítási munkákra, éves és középtávú beruházási, felújítási tervek elkészítése, Létesítmény Gazdálkodási Rendszer kezelése, aktualizálása, tervtár kezelése, ingatlanokkal, épületekkel, építményekkel kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, beruházások műszaki előkészítése, költségbecslések, költségvetések elkészítése, beruházások, felújítások engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetése, a szükséges engedélyek megszerzése, a kivitelezési munkák megversenyeztetése a vonatkozó jogszabályok szerint, tervezési-, vállalkozási-, szolgáltatási szerződések előkészítése, E-építési napló készenlétbe helyezése, megnyitása és meghatalmazottként a megrendelői feladatok ellátása, a kivitelezési munkák koordinálása, lebonyolítása, felügyelete, műszaki ellenőri feladatok ellátása, műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezése, lebonyolítása, használatbavételi, hatósági engedélyek megszerzése, ingatlan nyilvántartási változások földhivatali bejegyzésének előkészítése, az átmenetileg használaton kívüli területek és helyiségek bérbeadásában közreműködés, bérleti szerződésekkel kapcsolatos műszaki ügyek intézése, az egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos mindennemű műszaki és vagyongazdálkodási feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent építési műszaki ellenőri és közbeszerzési referensi végzettség.

        A pályázó rendelkezzen felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) építészmérnöki vagy építőmérnök végzettséggel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Kancellár Úrnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat benyújtási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni a pályázathoz.

        formanyomtatványok - Összefoglaló pályázati adatlap, Bizalmas személyi adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        iskolai végzettséget, nyelvtudást, továbbá egyéb szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sági Tamás igazgatóhelyettes nyújt, a 06-88/624-554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0953 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0953, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői.

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2017. augusztus 7.

        Egyetemi Körlevél - 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról az Álláspályázatok menüpontból (www.uni-pannon.hu) letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre