www.topjob.hu

ügyvivő szakértői


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Műszaki Főosztályán

ügyvivő szakértői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ügyvivő szakértő feladata: épületek és építmények állagának ellenőrzése, javaslattétel az elvégzendő felújítási, korszerűsítési munkákra, éves és középtávú beruházási, felújítási tervek elkészítésében közreműködés, Létesítmény Gazdálkodási (ingatlan nyilvántartási) Rendszer kezelése, aktualizálása, tervtár kezelése, ingatlanokkal, épületekkel, építményekkel kapcsolatos műszaki jellegű adatszolgáltatások elkészítése, beruházások és felújítások műszaki előkészítése, a műszaki-szakmai tartalom meghatározása, költségvetési kiírások és költségbecslések elkészítése, az építési beruházások megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, műszaki ellenőrzés, szakértés) és a kivitelezési munkák versenyeztetésének műszaki-szakmai támogatása, beruházások, felújítások engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetése, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése, bejelentések megtétele, E-építési napló készenlétbe helyezése, megnyitása és meghatalmazottként a megrendelői feladatok ellátása, munkaterület átadás-átvétele, a kivitelezési munkák koordinálása, műszaki-szakmai lebonyolítása, felügyelete, műszaki ellenőri feladatok ellátása, a megrendelői érdekek képviselete, műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezése, lebonyolítása, használatbavételi, hatósági engedélyek megszerzése,a kérelmek benyújtásának előkészítése, ingatlan nyilvántartási változások földhivatali bejegyzésének előkészítésében közreműködés, az átmenetileg használaton kívülivé vált területek és helyiségek bérbeadásában közreműködés, a bérleti szerződésekkel kapcsolatos műszaki ügyek intézése, az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos mindennemű műszaki és vagyongazdálkodási feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A pályázó rendelkezzen felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettséggel.

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent építési beruházások szervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében szerzett gyakorlati tapasztalat, építési műszaki ellenőri jogosultság megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat benyújtási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni a pályázathoz,

        nyilatkozat a pályázatba való betekintésről (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sági Tamás igazgatóhelyettes nyújt, a 06-88/624-554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1085 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1085, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői.

vagy

        Elektronikus úton Balla Judit (Munkaügyi Főosztály) részére a balla.judit@almos.uni-pannon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2018. június 22.

        Egyetemi Körlevél - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz szükséges Nyilatkozat nyomtatvány letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából, további információ a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236) szerezhető be. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre