Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

üzemeltetési igazgatóhelyettes


  • A hirdetés 937 napja lejárt

Dobó István Vármúzeum - Eger

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum
-->
üzemeltetési igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Kjt. 23. § (3) bekezdése szerinti, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- szervezi, irányítja és ellenőrzi mindazon műszaki feladatokat, amelyek az intézmény gazdaságos működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükségesek, ezen belül a létesítmény beruházást, az energia-gazdálkodást, a munkabiztonsági és tűzvédelmi tevékenységet, a vagyonbiztonságot, az épület-fenntartást és üzemeltetést, a gépjármű szolgálatot, az informatikai üzemeltetési tevékenységet, - az intézmény kezelésében lévő, illetőleg használatában lévő ingatlanok, helyiségek, gépek és berendezések fenntartásának, üzemeltetésének irányítása, - az intézmény valamennyi létesítményét érintő beruházási-, felújítási-, nagyjavítási tevékenység megszervezése, gondoskodás a szerződések szakmai előkészítéséről, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, ezzel kapcsolatban műszaki szaktanácsadás és a munkák lebonyolításának felügyelete, ellenőrzése, a műszaki ellenőrzési tevékenység ellátásának biztosítása, - közreműködik a múzeum távlati és éves munkatervének kidolgozásában, az éves beszámoló, költségvetés összeállításában, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatok, munkaelemzések végrehajtásában, - gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról, - előkészíti az SZMSZ–ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket, - közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában, - megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében, - a megbízott gazdasági szervezet vezetőjének ellenjegyzése mellett kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, - irányítja és ellenőrzi az alá tartózó szervezeti egységek munkáját, azaz a Műszaki osztály és a Kommunikációs és Közönségforgalmi osztály tevékenységeit, - felelős az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, az ellenőrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos, a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (épület üzemeltetés, épületgépész mérnöki, építészmérnöki),

§         szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (épület üzemeltetés, épületgépész mérnöki, építész - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

§         a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel

§         a Vhr. 6/G § (1) bekezdésben előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése ( a Vhr. 6/G § (3) bek. foglalt esetet kivéve

§         a Kultv. 95/B. § (7) bekezdésében előírt ismeretek megléte vagy nyilatkozat határidőre történő megszerzéséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői végzettség,

§         Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű együttműködési készség, a konfliktusok racionális, konstruktív kezelése, döntési képesség,

§         Kiváló szintű problémamegoldó készség, folyamatszemlélet, alkalmazkodási készség,

§         Kiváló szintű stressztűrő képesség, felelős társadalmi és privát magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         5 éves időtartamra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

§         a Kultv. 95/B. § (7) bekezdésében előírt ismeretek határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat vagy a követelmény teljesítéséről szóló igazolás másolata

§         a Vhr. 6/G § (1) bekezdésben előírt tanfolyam meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat annak határidőre történő elvégzéséről ( a Vhr. 6/G § (3) bek. foglalt esetet kivéve

§         nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn

§         nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         végzettséget, szakképzettséget, vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Ágnes nyújt, a 36/312-744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 , valamint a beosztás megnevezését: üzemeltetési igazgatóhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről az érintettek értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre