Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

vagyongazdálkodási ügyintéző


  • A hirdetés 990 napja lejárt

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

vagyongazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1.

Ellátandó feladatok:

• Gondoskodik az ingatlanvagyon működtetésbe adásáról, illetve működtetésből történő kivonásáról, valamint az ingatlanokat érintő változások átvezetéséről az ingatlanvagyon-kataszterben. • Egyezteti a vagyonkatasztert, az ingatlanügyi hatósági és az analitikus ingatlan-nyilvántartást. • Eleget tesz az ingatlanokkal kapcsolatos jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek. • Adatot szolgáltat az ingatlanvagyonról a költségvetés mellékletét képező vagyonmérleghez az analitikus nyilvántartás - kivéve az üzemeltetésre egyéb szervezeteknek átadott vagyonról, illetve a számítástechnikai eszközökről - és a vagyonkataszter adatai alapján. • Költségvetésben biztosított előirányzat figyelembe vételével - a pénzügyi nyilvántartó rendszer alkalmazásával - vezeti a feladatkörébe tartozó kiadások kötelezettségvállalását, intézi a kiadások és bevételek utalványozásával összefüggő feladatokat. • Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok változásainak nyilvántartásáról, főkönyvi egyeztetéséről, közreműködik a változások főkönyvi feladásáról, és elvégzi az ezzel kapcsolatos teendőket az pénzügyi nyilvántartó rendszerben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör/32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, műszaki, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, illetve agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         számlázás, tárgyi eszköz nyilvántartás és vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű logikus gondolkodásmód,

§         Kiváló szintű önállóság,

§         Kiváló szintű felelősségvállalás, megbízhatóság, precizitás,

§         Jó szintű kommunikációs és fogalmazási készség,

§         Kiváló szintű problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

§         előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,

§         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,

§         valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/103/2016 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/103/2016, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző.

§         Elektronikus úton dr. Csele Balázs osztályvezető részére a munkaugyiosztaly@gyor-ph.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Győr Megyei Jogú Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat tárgyában kérjük az MK/103/2016. iktatószámot feltüntetni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyor.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre