www.topjob.hu

Vagyongazdálkodási ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
--> Építési és vagyongazdálkodási Iroda

Vagyongazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör (1. sz. melléklet 20. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok, lakásgazdálkodási feladatok ellátása. Önkormányzati vagyon-kataszter nyilvántartásának vezetése, statisztikai adatszolgáltatás ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzatnál, vagy gazdasági társaságnál hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        közbeszerzési gyakorlat,

        közigazgatási alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló okirat másolata,

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

        a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

        motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bakos Zsolt, Irodavezető nyújt, a 34/588-659 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/ 234/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/ 234/2018., valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási ügyintéző .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Kérjük a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére címezni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre