Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Városgondnok


  • A hirdetés 872 napja lejárt

Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet

Városgondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Isaszeg Város közigazgatási területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közfoglalkoztatás és közérdekű foglalkoztatás feladatkörébe tartozó projektek működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása: - közfoglalkoztatással és közérdekű foglalkoztatással kapcsolatos irányítás - irányítja és felügyeli a munkafolyamatok szakmai megvalósítását, biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, - elvégzi az alkalmazással összefüggő adminisztrációs feladatokat: alkalmazási okiratok elkészítése, nyilvántartások vezetése. Városgondnoksági feladatok ellátása: - analitikus nyilvántartások vezetése a tárgyi eszközökről, munka- és védőruhákról - leltározás megszervezése, lebonyolítása. Városüzemeltetési feladatok ellátása: - közúttal, közterülettel kapcsolatos műszaki ügyintézés (utak, járdák karbantartása, felújítása, a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállítása) - téli síkosság-mentesítési feladatok - a közutak javítási munkáinak biztosítása: kátyúzási feladatok meghatározása, teljesítés ellenőrzése, - útburkolati jelek éves karbantartási munkáinak szervezése - közlekedési táblák állapotának ellenőrzése, intézkedés a sérült, kopott, hiányzó táblák pótlására - úthibák, járdahibák feltárása, intézkedés a balesetveszély elhárítására. Belvíz-elvezetéssel, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása: - a városi csapadékvíz-elvezető hálózat állapotának ellenőrzése, karbantartása, intézkedés a feltárt hibák kijavítására, - közreműködés a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a belvízveszélyes területek mentesítésével kapcsolatosan. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok: - részt vesz a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, a védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel. - a köztisztasági és a közterület rendjével kapcsolatos feladatok ellátása - belterületen parlagfű mentesítéssel kapcsolatok feladatok. Közvilágítással kapcsolatos műszaki ügyintézés: - a közvilágítási hálózat szükséges fejlesztésének koordinálása: - kapcsolattartás a közvilágítás üzemeltetőjével: lakossági bejelentés alapján hibajelentés az üzemeltető felé, - karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos műszaki ügyintézés. Lakossági bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos műszaki ügyintézés: - a bejelentés tárgyát képező kérelem, panasz műszaki megoldásának megvizsgálása, a műszaki megoldás költségeinek meghatározása, és megvalósítása, - városi közterületek növényvédelmével, fásítás, fakivágással kapcsolatos feladatok, - közterületi játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatok, meglévő játszótéri elemek állapotának felülvizsgálata, a szükséges intézkedések megtétele, - illegális hulladék elhelyezés ügyében intézkedés. - közterületen meglévő fák bokrok közlekedésbiztonsági szempontból kifogásolt eseteinek felülvizsgálata. eseteinek kivizsgálása intézkedések megtétele.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         műszaki végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, bizonyítványok másolata, jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martonné Lukács Ildikó nyújt, a 06-28-582-712 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Madách. I. utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447 , valamint a munkakör megnevezését: Városgondnok. §         Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Madách utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447, valamint a munkakör megnevezését: Városgondnok.

§         Személyesen: Martonné Lukács Ildikó, Pest megye, 2117 Isaszeg, Madách. I. utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen benyújtott pályázatot az Isaszegi gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója által alakított bizottság bírálja el. Az elbírálást megelőzően személyes meghallgatásra kerülhet sor. A bíráló bizottság a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményéről írásban csak a nyertes pályázó kap tájékoztatást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens

Arosa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Az AROSA Kft. felvételt hirdet az alábbi pozíci...
Budapest, Budapest, Pest, Miskolc, Borsod-Ab...


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest


Department Assistant

Közép-Európai Egyetem ( CEU )

Department Assistant Department of Philosophy ...
Budapest, Budapest, Pest