Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Városi Családsegítő és Gondozási Központ intézményvezető


  • A hirdetés 681 napja lejárt

Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1. - 2021. március 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása, különös tekintettel az alapszolgáltatások, mint gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek); valamint a szakosított ellátás, mint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza), bölcsődei ellátás, területi védőnői ellátás, illetve iskola- egészségügyi ellátás szakmai területekre vonatkozóan, • az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése, intézményegység vezetése, • az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület határozatai szerinti működtetése, • az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, • Felsőfokú szakirányú végzettség: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • Szociális szakvizsga, vagy letételének a vezetői megbízást, kinevezést követő két éven belül történő vállalása,

§         • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ában meghatározott követelményeknek való megfelelés,

§         • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

§         • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • 90 napnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a Kjt. 20. §-ában meghatározott feltételek igazolása,

§         • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

§         • Szakmai gyakorlat igazolása

§         • Szakmai életrajz;

§         • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program;

§         • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

§         • Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt;

§         • Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 15. § (8) bekezdésben hivatkozott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lieber Károlyné nyújt, a 06-23/542*181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Városi Családsegítő és Gondozási Központ intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015, valamint a munkakör megnevezését: Városi Családsegítő és Gondozási Központ intézményvezető.

§         Személyesen: Lieber Károlyné, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jogszabályban meghatározott szakértői bizottság, illetve a Képviselő-testület Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága véleményezi, és a Képviselő-testület bírálja el előreláthatólag 2016. márciusi ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.battanet.hu - 2015. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkavégzés helye: Városi Családsegítő és Gondozási Központ székelye: 2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5. (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) telephelyei: - Idősek tartós bentlakását biztosító intézmény: 2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 4. - Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza): 2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 4. - Bölcsőde: 2440 Százhalombatta, Kodály Z. sétány 11. - Védőnői Szolgálat: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10. - Idősek nappali ellátása: 2440 Százhalombatta, Szent László u. 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Egyéb hasonló állások Önnek
Közúti ellenőr (Budapest központtal)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a "Közszolgála...
Pest, Budapest, Budapest


Jogtanácsos (Budapest)

Magyar Államvasutak Zrt.

MÁV-csoportMÁV Zrt. Jogtanácsos Helység Budapes...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési előadó

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkatársat k...
Budapest, Budapest, Pest