Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Városi Családsegítő és Gondozási Központ intézményvezető


  • A hirdetés 842 napja lejárt

Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1. - 2021. március 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása, különös tekintettel az alapszolgáltatások, mint gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek); valamint a szakosított ellátás, mint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza), bölcsődei ellátás, területi védőnői ellátás, illetve iskola- egészségügyi ellátás szakmai területekre vonatkozóan, • az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése, intézményegység vezetése, • az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület határozatai szerinti működtetése, • az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, • Felsőfokú szakirányú végzettség: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • Szociális szakvizsga, vagy letételének a vezetői megbízást, kinevezést követő két éven belül történő vállalása,

§         • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ában meghatározott követelményeknek való megfelelés,

§         • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

§         • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • 90 napnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a Kjt. 20. §-ában meghatározott feltételek igazolása,

§         • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

§         • Szakmai gyakorlat igazolása

§         • Szakmai életrajz;

§         • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program;

§         • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

§         • Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt;

§         • Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 15. § (8) bekezdésben hivatkozott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lieber Károlyné nyújt, a 06-23/542*181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Városi Családsegítő és Gondozási Központ intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015, valamint a munkakör megnevezését: Városi Családsegítő és Gondozási Központ intézményvezető.

§         Személyesen: Lieber Károlyné, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jogszabályban meghatározott szakértői bizottság, illetve a Képviselő-testület Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága véleményezi, és a Képviselő-testület bírálja el előreláthatólag 2016. márciusi ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.battanet.hu - 2015. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkavégzés helye: Városi Családsegítő és Gondozási Központ székelye: 2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5. (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) telephelyei: - Idősek tartós bentlakását biztosító intézmény: 2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 4. - Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza): 2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 4. - Bölcsőde: 2440 Százhalombatta, Kodály Z. sétány 11. - Védőnői Szolgálat: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10. - Idősek nappali ellátása: 2440 Százhalombatta, Szent László u. 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.11.11.
Egyéb hasonló állások Önnek
IRODAI ASSZISZTENS

Work4you

Kül- és belkereskedelmi cég megbízásából keresü...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Information Management Associate (Fleet Management)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Senior Information Management Associate (Fleet ...
Budapest, Budapest, Pest


PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest