www.topjob.hu

városüzemeltetési ügyintéző


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Lenti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lenti Polgármesteri Hivatal
--> Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Városüzemeltetési ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó főbb feladatok:  Városüzemeltetési vagy Településüzemeltetési feladatok  Környezetvédelmi és környezetfenntarthatósági felelősi feladatok ellátása  Pályázatok műszaki tartalmának előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkörnél előírt: az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. a II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot,

         az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, melynek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) bekezdésben foglaltak igazolására kell vonatkoznia,

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (2)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csizmazia Bernadett Lenti Város Jegyzője nyújt, a 0692/553-912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5561/2018 , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5561/2018, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Szabóné Gáspár Marianna Aljegyző, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az 2018.08.22. napján 16,00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5443-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: „városüzemeltetési ügyintéző”

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Lenti város honlapja

        Zalai Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre