www.topjob.hu

védőnő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 324 napja lett aktiválva

Dunaföldvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01-2019.06.02. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 3. számú melléklete szerinti nevelési-oktatási intézmény védőnőjére vonatkozó feladatok és a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet szerinti területi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban folgalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A képesítést igazoló okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395-6/2017. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395-6/2017., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester dönt, a vezető védőnő véleményének figyelembe vételével. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató a pályázat nyertese részére szolgálati lakást biztosít.Kölcsönös elégedettség esetén a munkáltató kilátásba helyezi az álláshely véglegesítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.