www.topjob.hu

védőnő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Tarnazsadány Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tarnazsadány Községi Önkormányzat
Tarnazsadány Községi Önkormányzat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3283 Tarnazsadány, Kossuth L. utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnő ellátásáról szóló 49/2004 (V.21) EszCsM rendeletben meghatározott feladatok, valamint Tarnazsadány község védőnői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakképesítés,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglallt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobi István nyújt, a 06/36 479-997 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarnazsadány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3283 Tarnazsadány, Kossuth L. utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Izs/1037-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tarnazsadány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Izs/1037-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

        Elektronikus úton Dobi István részére a tzspolghiv@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dobi István, Heves megye, 3283 Tarnazsadány, Kossuth L. utca 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre