www.topjob.hu

Védőnő


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Rákóczi F. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Terhesgondozás keretén belül egyeztetett gondozási terv alapján vezeti a várandós nők nyilvántartását, gondozási törzslapját, könyvét. Nyilvántartásba vett személyeket gondozásban részesíti, gondozást tart. Végzi a 0-6 évesek gondozását. Kapcsolatot tart a jelzőrendszerrel, gyermekjóléti szolgálattal és családsegítő központtal. Az iskolai tanulók szűrővizsgálatát végzi. A településhez tartozó külterületeket is ellátja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Cecília Anna nyújt, a 20/312-9014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Rákóczi F. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 372/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Rákóczi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 372/2018, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót az intézményvezető és a vezető védőnő hallgatja meg, ezt követően dönt az intézményvezető a nyertes személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre