www.topjob.hu

védőnő


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 184 napja lett aktiválva

Bogádmindszent Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bogádmindszent Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7836 Bogádmindszent, Kossuth utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

anya-,csecsemő-és gyermekvédelmi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció,

        Jó szintű önállóság,

        Kiváló szintű szorgalom,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget,szakmai képesítést igazoló irat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás lefolytatását nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri

        pályázó nyilatkozata arról, hogy személyi adatainak a pályázati céllal összefüggő felhasználásához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vas Csaba nyújt, a +36/73-493022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bogádmindszent Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7836 Bogádmindszent, Kossuth utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Bogádmindszent Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7836 Bodágmindszent, Kossuth utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Bogádmindszent,Hegyszentmárton és Ózdfalu Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttesen döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        önkormányzatok hirdetőiben - 2018. július 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre