www.topjob.hu

Védőnő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 178 napja lett aktiválva

Dunaalmás Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaalmás Község Önkormányzata

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2545 Neszmély, Semmelweis tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, védőnő,

        Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata

        Érvényes vezetői engedély másolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló postai feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ollé Árpád nyújt, a 30/509-5883 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaalmás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2544 Dunaalmás, Almási út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 384/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaalmás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2545 Dunaalmás, Almási út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 384/2018, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Elektronikus úton Ollé Árpád részére a polgarmester@dunaalmas.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Ollé Árpád, Komárom-Esztergom megye, 2544 Dunaalmás, Almási út 32. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunaalmas.hu - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaalmas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre