www.topjob.hu

Vegyésztechnikus


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Vegyésztechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet oktatási feladataiban és kutatási tevékenységeiben történő részvétel. Az intézetvezető által meghatározott laboratóriumi tevékenységek időben és dokumentáltan történő elvégzése. A hallgatói gyakorlatok előkészítése, dokumentációjának naprakész vezetése. A hallgatói gyakorlatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés (eszköz, műszer) használatának megismerése, a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges felszerelés (tiszta, működőképes) előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, vegyésztechnikus,

        Alapfokú angol vagy német nyelvismeret

        Az intézet oktatási feladataihoz igazodó egyéni munkarend

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kézzel írt önéletrajz, képesítések és amennyiben rendelkezik vele a nyelvtudás igazolása.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7624 Pécs, Rókus utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13559 , valamint a munkakör megnevezését: Vegyésztechnikus.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13559, valamint a munkakör megnevezését: Vegyésztechnikus.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre