Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

vezető óvonő


  • A hirdetés 963 napja lejárt

Lébényi Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lébényi Óvodafenntartó Társulás
--> Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde

Óvoda Vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1 - 2021. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Fő út 86.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval és a tagönkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         Nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, közoktatás vezető szakképzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

§         a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, továbbá sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.

§         a pályázó szakmai önéletrajzát

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, kitérve egy esetleges bölcsődei intézményegység kialakítására vonatkozó elképzelésekre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor Lébény Város polgármestere nyújt, a 96/360-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 552/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezető óvonő. §         Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 552/2016, valamint a munkakör megnevezését: vezető óvonő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Társulási Tanács a tagönkormányzatok véleményének kikérését követően a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Lébéy Város honlapja - 2016. március 23.

§         Bezi Község honlapja - 2016. március 23.

§         Mecsér Község honlapja - 2016. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lebeny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre