Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

vezető


  • A hirdetés 857 napja lejárt

Tokaj Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tokaji Városüzemeltető Szervezet
-->
vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.01.-2021.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése,  stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,  egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági vagy agrár végzettség ,

§          büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§          több éves vezetői gyakorlat költségvetési szerveknél / vagy a Tokaji Városüzemeltető Szervezet pro - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§          település üzemeltetésében megszerzett gyakorlat,

§          közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          részletes szakmai önéletrajzot

§          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcs bizonyítvány megkérését igazoló postai feladóvevényt

§          az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések,

§          a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,

§          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

§          a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta György nyújt, a 47/352-752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.11/2015 , valamint a munkakör megnevezését: vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.11/2015, valamint a munkakör megnevezését: vezető.

§         Személyesen: Posta Gyöegy, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület határoz a pályázati határidő lejártát követő ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tokaj.hu - 2015. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.