Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

vezető


  • A hirdetés 558 napja lejárt

Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a DE Klinikai Központ Kórházhigiénés Osztály
-->
vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2020.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja a Klinikai Központ higiénés működési rendjét. Felel a KK szervezeti egységekben előzetes ütemterv alapján végzett higiénés szemle lefolytatásáért, a multirezisztens kórokozók és egyéb fertőzések monitorozásáért, a fertőző betegek izolálásával kapcsolatos helyszíni tanácsadásért, felügyeletért, a dolgozók higiénés oktatásáért. Megelőző jellegű kórházhigiénés és járványügyi tevékenység koordinálása, szükséges intézkedések megtétele az érvényben lévő rendelkezések alapján. Kapcsolattartás a szervezeti egységek és a hatóságok illetékes vezetőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből

        szakképesítés követelményrendszer szerint: közegészségtan-járványtan szakvizsga

        önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, legalább öt éves vezetői gyakorlat

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció

        megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéb posztgraduális végzettség

        Felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga

        Tudományos fokozat

        Magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben, szakorvosképzésben.

        Alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról, egyéb végzettségeit igazoló okiratokról (az eredeti okiratokat az alkalmazását megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják).

        Részletes szakmai önéletrajz

        Külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója címére történő megküldésével (4002 Debrecen, . Pf. 400 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017. , valamint a beosztás megnevezését: vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017., valamint a munkakör megnevezését: vezető.

és

        Elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a kkhumanpolitika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu - 2017. április 30.

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre