www.topjob.hu

Vizuális kultúra - Könyvtár szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Győri Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vizuális kultúra - Könyvtár szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 26 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rajz- és vizuális kultúra tantárgy tanítása, az iskolai könyvtár működtetése, könyvtárostanári feladatok ellátása és egyéb, a munkakörhöz tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vizuális kultúra-könyvtár szakos,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/01769-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Vizuális kultúra - Könyvtár szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/01769-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Vizuális kultúra - Könyvtár szakos tanár.

        Elektronikus úton Héczné Tóth Mária Magdolna intézményvezető részére a iskola@mosonszentmiklos.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékon feltüntetve: "PÁLYÁZAT- Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vizuális kultúra-könyvtár szakos pedagógus munkakörére". Egy további másolati példányt kérünk a címére megküldeni Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály utca 2.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre