Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

zöldterület kezelő ágazat vezetői


  • A hirdetés 488 napja lejárt

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága
-->
zöldterület kezelő ágazat vezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Anna tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zöldterületek kialakításának, gondozásának szervezése, irányítása Pápa város területén. -virágágyások kialakítása, virágültetés és ágyásgondozás, - fa- és sövényültetések, nyesések, - fűnyírás, - évelő és örökzöld növények telepítésének szervezése, irányítása. - Kataszterek elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a Kjt 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ában foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés, - a Kjt. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az intézmény tevékenységi körének megfelelő feladatkörben szerzett szakmai és irányítási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        szakmai vezetői elképzelése

        végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

        amennyiben van szakmai, irányítói gyakorlata, annak igazolása

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

        - a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e

        - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakó István intézményvezető nyújt, a 70/334-8337 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága címére történő megküldésével (8500 Pápa, Anna tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-4/2017. , valamint a beosztás megnevezését: zöldterület kezelő ágazat vezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága címére történő megküldésével (8500 Pápa, Anna tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-4/2017., valamint a munkakör megnevezését: zöldterület kezelő ágazat vezetői.

        Személyesen: , Veszprém megye, 8500 Pápa, Anna tér 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az e célra létrehozott szakmai bizottság véleményezését követően a megbízási jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2017. január 14.

        www.papa-ma.hu - 2017. január 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.